Aktuality a informace

Aktuality a informace

On-line objednání receptu a žádanky

On-line objednání receptu a žádanky
Naši registrovaní pacienti mají možnost objednat si on-line recept nebo žádanku na odběry krve.
V takovém případě prosíme svůj požadavek zašlete na endoamb@seznam.cz 
Při zasílání požadavku prosíme uvést jméno, rodné číslo, číslo pojišťovny a jakým způsobem si recept nebo žádanku převezmete.
Převzetí je možné osobně, pokud pověříte převzetím blízkou osobu prosíme informujte nás, kdo recept vyzdvihne. Recept lze zaslat poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu. Platnost receptů od dne vypsání je 14 dní. Zaslání receptů, žádanek není zařazeno mezi úkony hrazené ze zdravotního pojištění, proto zde při vyšetření uhradíte poplatek 50,- Kč.


Sdělování výsledků provedených vyšetření

Sdělování výsledků je možné pouze po předchozí domluvě! Výsledky provedených vyšetření předáváme e-mailem: endoamb@seznam.cz  nebo telefonicky mezi 12.00 až 12.30 v pondělí, úterý, čtvrtek.


Příjem nových pacientů a objednávání dispensarizovaných pacientů

Nové pacienty přijímáme dle aktuální obsazenosti ordinace. Pacienti nás mohou kontaktovat telefonicky ( +420 241 471 929 ) nebo emailem (endoamb@seznam.cz,
Pro urychlení komunikace prosíme nové pacienty o sdělení kontaktního telefonního čísla, základního zdravotního problému a zdravotní pojišťovny. U nás již léčení a sledovaní pacienti nás kontaktuji k rezervaci kontrolního termínu vyšetření s 3 měsíčním předstihem !!! Pacienty po operacích, těhotné pacientky a pacienty k provedení punkce štítné žlázy objednáváme individuálně dle potřeby.

Důležité !

Vážení pacienti,
s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR  je vhodné, aby byl minimalisován kontakt mezi osobami a to i ve zdravotnickém zařízení. 

Provoz ordinace  je nepřerušen . 

Zajištujeme   vyšetření pacientů  pouze po  předchozím objednání  !  v přesně  stanoveném čase , aby nedocházelo  ke  kontaktu mezi  pacienty !

Na vyšetření se nedostavujte, máte - li respirační infekt nebo zvýšenou teplotu nebo jste-li v karanténě . Včas nás informujte o zrušení termínu .
Na vyšetření se dostavte bez   doprovodu.  

Po příchodu do čekárny použijte desinfekční roztok na ruce !  Přineste si ssebou ochrannou  roušku. 

V případě , že se nemůžete  dostavit k vyšetření  nebo plánujte jeho odložení , kontaktujte nás včas, abychom  ev.Váš termín mohli přenechat jinému pacientovi.


Využívejte  možnost elektronické  nebo telefonické komunikace pro konsultace, zasílání zpráv, receptů a výsledků krevních testů !
Lze využít i poštovní styk. 
Kontrolujte  emaily včetně  spamů !  

Těhotné  pacientky  mohou požádat svého ošetřujícího gynekologa  o koordinaci  těhotenských  a endokrinologických odběrů krve :  při plánovaném odběru na gynekologii  lze  přidat naši žádanku k vyšetření krve na hormony štítné žlázy.

Plánujete-li  odběr krve v odběrové laboratoři  -  zkontrolujte na webových strámkách  laboratoře její provoz.       

Přeji Vám klidné  jaro, pevné zdraví a trpělivost při zvládání nepříznivé situace pro nás všechny .

Kontaktuje nás , kdykoliv bude potřeba.           

Zatím  neobjednáváme k plánovaným běžným vyšetřením na období od srpna  a dále.  
 

                                                                                              MUDr.Ivana Kubrová


Výše uvedená opatření do odvolání. 


+420 241 471 929