Spolupracující laboratoře

Spolupracující laboratoře

Spolupracující laboratoře

Se spolupracujícími laboratořemi sdílíme společný počítačový program umožnující rychlé předávání výsledků prostřednictvím internetu. Na odběr do odběrové laboratoře se nemusíte objednávat, odběry jsou prováděny denně, výsledek je nám předán převážně dle typu vyšetření stejný nebo následující den.

Odběrová místa laboratoří a dobu odběrů, ceníky jednotlivých vyšetření zjistíte na internetových stránkách laboratoří. V případě, že je odběr proveden na našem pracovišti, je zajištěn odvoz biologického materiálu do laboratoře ke zpracování. Výsledky cytologického vyšetření jsou k dispozici 7 - 10 dnů.

www.aeskulab.cz
www.vidia-diagnostika.cz
www.idl.cz
www.omnilab.cz
www.synlab.cz
www.agilab.group.cz
www.prevedig.cz

+420 241 471 929